top of page

FACEBOOK PRAVIDLA

Beyond Borders.png

Obecná pravidla soutěží na Facebooku

Privacy policy

FACEBOOK PRAVIDLA

I. Úvodní ustanovení

 

 1. Organizátorem soutěží na Facebookové stránce Central European Rally, která je dostupná na internetové adrese www.facebook.com/wrccer, je společnost Central European Rally Event GmbH, se sídlem Ridlerstraße 35, 80339 München, Německo, IČ: 143/300/01241 (dále jen jako „Organizátor“ anebo taktéž jako „CER“).

 2. Žádná ze soutěží zveřejněných na Facebookové stránce společnosti CER není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook (Meta Platforms), nijak s ní nesouvisí, a tedy za ni firma Facebook (Meta Platforms) nenese žádnou odpovědnost.

 3. Na výhry není právní nárok a nejsou soudně vymahatelné. Organizátor si vyhrazuje právo změnit podmínky či výhry soutěže i v jejím průběhu, nebo soutěž zcela zrušit bez náhrady. Organizátor neodpovídá za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži.

 4. Přihlášením do soutěže vyjadřuje účastník souhlas s těmito pravidly.

 

II. Podmínky účasti a průběh soutěže

 

 1. Soutěže se mohou zúčastnit osoby starší 18 let s trvalým pobytem v České republice, Německu a Rakousku a doručovací adresou na území České republiky, Německa a Rakouska. Do soutěže se nemohou zapojit zaměstnanci společnosti CER. 

 2. Pro platné zapojení do soutěže je nutné splnit podmínky, uvedené v textu konkrétního soutěžního příspěvku na stránce. Při nesplnění těchto podmínek může být účastník ze soutěže vyloučen.

 3. V případě, že je soutěžní podmínkou zveřejnění komentáře u příspěvku, je do soutěže zařazen vždy pouze jeden komentář od jednoho uživatele.

 4. Termín konání soutěže je vždy uveden v daném příspěvku. 

 5. Výhry nejsou předmětem kupní smlouvy. Organizátor nenese odpovědnost z vadného plnění. Výherci nevzniká právo výhry reklamovat.

 

III. Vyhlášení výherců

 

 1. Mechanismus výběru výherců určuje Organizátor. Vyhlášení výherců proběhne nejpozději do 2 dnů od ukončení soutěže. Jména výherců budou Organizátorem zveřejněna v komentářích u soutěžního příspěvku. 

 2. Výhra bude zaslána výherci dle typu výhry buď skrze doručovací službu, nebo na emailovou adresu, a to nejpozději do 30 dnů od ukončení soutěže. 

 3. Účastí v soutěži souhlasí soutěžící s tím, že může být v případě výhry vyzván k poskytnutí osobních údajů a doručovací či emailové adresy pro zaslání výhry. Osobní údaje a adresa slouží pouze pro jednorázové zaslání výhry a nebude s nimi jinak nakládáno. Osobní údaje a adresu musí výherce zaslat nejpozději do 7 dnů od vyzvání, jinak bude cena předána jinému soutěžícímu.

 

IV. Zpracování osobních údajů

 

 1. Nestanoví-li Organizátor pro danou soutěž zvláštní podmínky, pak společnost CER zpracovává během soutěží jméno a příjmení a u výherců soutěží zpracovává jméno a příjmení, doručovací adresu, telefon, emailovou adresu a specifikaci výhry. 

 2. Účelem zpracování je zajištění dodržení pravidel soutěže a rozeslání výher výhercům. Po skončení soutěže budou osobní údaje soutěžících smazány. Osobní údaje soutěžících nejsou předávány dále, vyjma doručovací společnosti, která doručuje výhru výherci.

 

Tato pravidla jsou účinná od 9. června 2023.

bottom of page