top of page

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Beyond Borders.png

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Preambule

V těchto zásadách ochrany osobních údajů bychom vás rádi informovali o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje (dále také "údaje"). Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na zpracování vašich osobních údajů na našich webových stránkách, na našich profilech na sociálních sítích a v rámci poskytování našich služeb.

1. ZODPOVĚDNOST

Osobou odpovědnou za zpracování údajů je:

Central European Rally Event GmbH

Ridlerstraße 35 80339 Mnichov
Tel.: +49 89 51 95 102

E-mail: Ochranadat @centraleuropeanrally.eu

2. KTERÉ ÚDAJE JSOU ZPRACOVÁVÁNY

 

2.1 Navštivte naše webové stránky

Při používání našich webových stránek pro informační účely shromažďujeme pouze osobní údaje, které váš prohlížeč přenáší na náš server. Jedná se o tyto údaje:

 • Typ použitého prohlížeče

 • Použitý operační systém

 • název domény poskytovatele internetových služeb

 • údaje o připojení použitého počítače (IP adresa).

 • webové stránky, ze kterých nás navštěvujete (URL odkazu).

 • stránky, které na našem webu navštívíte.

 • a datum a čas návštěvy

Z těchto údajů není možné vyvozovat závěry o konkrétních osobách z důvodu pseudonymizace. Tyto údaje nejsou spojovány s jinými zdroji údajů.

Zpracování se provádí pro tyto účely:

 • Poskytování naší online nabídky

 • Infrastruktura informačních technologií (provoz a poskytování informačních systémů a

  technického vybavení (počítače, servery atd.).

 • Hodnocení bezpečnosti a stability systému

 • Detekce útoků na systém.

Vaše údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Náš oprávněný zájem spočívá v zajištění technicky bezchybné použitelnosti našich webových stránek, odhalování útoků na naše systémy informačních technologií a odhalování chyb či závad softwaru nebo infrastruktury.

Vaše údaje budou vymazány, jakmile již nebudou pro výše uvedené účely potřebné, nejpozději však po sedmi dnech.

2.2 Kontakt

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím info@centraleuropeanrally.eu nebo na uvedených telefonních číslech, můžete nám poskytnout osobní údaje na individuálním základě, např.:

• Název
• E-mailová adresa • Adresa
• Telefonní číslo

Účelem zpracování je vyřízení vaší žádosti.

Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO, pokud se jedná o předsmluvní nebo smluvní dotaz z vaší strany. V případě obecných kontaktních dotazů je zpracování údajů založeno na našem oprávněném zájmu, čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO, kterým je zodpovězení vašeho dotazu.

Údaje získané v souvislosti s kontaktním formulářem vymažeme poté, co jejich uchovávání již není nutné, nebo omezíme jejich zpracování, pokud existují zákonné povinnosti uchovávání.

2.3 Zpravodaj CER

S vaším souhlasem se můžete přihlásit k odběru našeho e-mailového zpravodaje, prostřednictvím kterého vás informujeme o aktuálních zajímavých nabídkách. Abychom se ujistili, že se k odběru newsletteru skutečně chcete přihlásit, používáme takzvaný postup double opt-in. Ten probíhá následovně: poté, co nám poskytnete svou e-mailovou adresu, vám zašleme potvrzovací odkaz. Pokud na tento odkaz kliknete do 48 hodin, budete zařazeni do distribučního seznamu newsletteru. Pokud do 48 hodin odběr nepotvrdíte, bude vaše e-mailová adresa z našich systémů vymazána. Jediným povinným údajem pro zasílání newsletteru je vaše e-mailová adresa.

Po vašem potvrzení uložíme vaši e-mailovou adresu za účelem zasílání newsletteru. Dále ukládáme vaše IP adresy a časy registrace a potvrzení.

Účelem tohoto postupu je prokázat vaši registraci a v případě potřeby objasnit případné zneužití vašich osobních údajů.

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO, který nám dáváte při registraci k odběru newsletteru.

Pokud svůj souhlas odvoláte, vaše osobní údaje do sedmi dnů vymažeme. Pokud vymazání brání zákonná povinnost uchovávání, zablokujeme vaše údaje pro další zpracování.

2.4 Zpravodaj ADAC

Kromě toho máte možnost přihlásit se k odběru zpravodaje ADAC Motorsport prostřednictvím odkazu na těchto webových stránkách. Osobou odpovědnou za zasílání Newsletteru ADAC Motorsport je:

ADAC e.V.


Oddělení motorsportu:
Ulice Hansa 19
80686 Mnichov
Tel.: +49 (0)89-7676 4402
Fax: +49 (0)89-7676 4430
E-mail: motorsport@adac.de


Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti ADAC e.V. je k dispozici na tomto odkazu: https://www.adac-motorsport.de/datenschutz/


Obsahuje další informace o postupech zpracování ve společnosti ADAC e.V..

2.5 Poskytovatel třetí strany

 

2.5.1 Matomo

Tyto webové stránky používají open source službu pro analýzu webu "Matomo", která je provozována na našich vlastních serverech nebo na serverech našeho poskytovatele služeb. Matomo používá tzv. "cookies". Jedná se o malé textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači a pomocí kterých je možné rozpoznat váš prohlížeč při další návštěvě, pokud jste s jejich použitím souhlasili. To nám umožňuje analyzovat vaše používání webových stránek. Za tímto účelem jsou informace vygenerované souborem cookie o používání těchto webových stránek uloženy na našem serveru.

Uložené údaje zahrnují IP adresu volajícího koncového zařízení, pomocí které se provádí také hrubá geolokace, stránku, ze které jste byli odkázáni na naše webové stránky (tzv. referrer; v případě odkazu z vyhledávače může obsahovat také použitý vyhledávací výraz), operační systém vašeho koncového zařízení, jakož i verzi a jazyk použitého prohlížeče, rozlišení, aktivní pluginy, čas strávený na podstránce našich webových stránek, jakož i počet vyvolaných podstránek. IP adresa je před uložením anonymizována odstraněním posledních dvou oktetů (např. 192.168.xxx.xxx). Vymazáním posledního oktetu je možné provést přibližnou geolokaci, ale je vyloučeno rozpoznání vašeho koncového zařízení pomocí IP adresy.

Účelem zpracování je anonymní analýza chování uživatelů za účelem optimalizace naší webové nabídky a naší reklamy. Informace shromážděné a uložené v této souvislosti o používání těchto webových stránek nejsou předávány třetím stranám.

Právním základem pro shromažďování a zpracování údajů je váš souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) DSGVO, pokud jste nám jej udělili. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat zasláním příslušné zprávy na kontaktní údaje poskytnuté naším pověřencem pro ochranu osobních údajů, a to způsobem popsaným výše, nebo vymazáním příslušných souborů cookie ve svém prohlížeči. Při příští návštěvě našich webových stránek pak budete z technických důvodů znovu dotázáni, zda souhlasíte s používáním souborů cookie našimi webovými stránkami.

2.5.2 egocentric Systems GmbH

Pro nákup vstupenek na Středoevropskou rallye a související účetní a platební procesy používáme platformu pro prodej vstupenek společnosti egocentric Systems GmbH (dále jen "egocentric"), Herweghstraße 4, 01157 Drážďany.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti egocentric Systems jsou k dispozici na následujícím odkazu: https://egocentric-systems.de/datenschutzerklaerung/. Obsahuje další podrobnosti o postupech zpracování osobních údajů společnosti egocentric.

2.5.2.1 Prodejna vstupenek

Na našich webových stránkách integrujeme egocentrický obchod se vstupenkami prostřednictvím tzv. inline rámu, abychom umožnili přímý prodej vstupenek. V rámci inline rámu je vytvořeno přímé spojení s webovými stránkami společnosti egocentric. Od společnosti egocentric Systems získáváme přístup k vašim osobním údajům poskytnutým v souvislosti s nákupem vstupenek.

Účelem tohoto zpracování je příprava a sledování akce, jakož i její realizace a lepší plánování budoucích nabídek akcí.

Použití je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO. Zakoupením vstupenky vzniká mezi vámi a námi smluvní vztah.

2.5.2.2 Postup platby

Společnost egocentric integruje platební služby třetích stran do systému pro prodej vstupenek, který používáme. Pokud provedete nákup prostřednictvím platformy pro prodej vstupenek integrované na našich webových stránkách, budou vaše platební údaje (např. jméno, částka platby, údaje o účtu, číslo kreditní karty) zpracovány poskytovatelem platebních služeb za účelem zpracování platby. Na tyto transakce se vztahují příslušná smluvní ustanovení a ustanovení o ochraně údajů příslušných poskytovatelů. Poskytovatelé platebních služeb jsou využíváni na základě čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO (zpracování smlouvy) a také v zájmu hladkého, pohodlného a bezpečného platebního procesu (čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO). Pokud je pro určité úkony vyžadován váš souhlas, je právním základem pro zpracování údajů čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO; souhlasy lze kdykoli do budoucna odvolat.

2.5.3 Google

Pokud jste nám udělili dobrovolný souhlas, který můžete kdykoli odvolat, jsme oprávněni používat na těchto webových stránkách služby Google Analytics a Google Ads. Jedná se o nástroje nabízené společností Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

2.5.3.1 Google Analytics

Služba Google Analytics používá tzv. "cookies". Jedná se o textové soubory, které se ukládají na vašem počítači a umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Tyto informace vygenerované souborem cookie se přenášejí na server mateřské společnosti (Google LLC) v USA a tam se ukládají. Před tímto přenosem dochází k maskování IP adresy, kdy je vaše IP adresa před uložením a přenosem do USA obvykle anonymizována. To se provádí zkrácením posledního oktetu (u adres IPv4) nebo posledních 80 bitů (u adres IPv6) vaší IP adresy v paměti RAM koncového zařízení, které používáte. Díky této anonymizaci již prakticky není možné vám IP adresu přiřadit.

Anonymizace vaší IP adresy probíhá standardně na serverech v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech (např. v případě technické závady v rámci Evropské unie) bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google mimo EHP a tam zkrácena.

Shromážděné údaje slouží k vyhodnocování používání našich webových stránek a k vytváření zpráv o aktivitách na webových stránkách. Tyto zprávy nám následně umožňují analyzovat výkonnost našich webových stránek. Souhlas platí pouze pro uvedené účely. Shromážděné údaje nemohou být použity ani uloženy k jiným účelům než těm, které jsou uvedeny níže.

Právním základem je tedy čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna; stačí zaslat e-mail na výše uvedenou kontaktní adresu nebo vymazat soubory cookie ve svém prohlížeči.

Používání souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči, avšak upozorňujeme, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek. Údaje budou vymazány po 14 měsících.

Ukládání souborů cookie můžete také od počátku zabránit odpovídajícím nastavením softwaru prohlížeče. Pokud však prohlížeč nastavíte tak, aby odmítal všechny soubory cookie, může to omezit funkce na této i jiných webových stránkách. Shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) společností Google a zpracování těchto údajů společností Google můžete zabránit také tím, že neudělíte souhlas s nastavením souboru cookie nebo si stáhnete a nainstalujete doplněk prohlížeče, který zakáže službu Google Analytics na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Další informace o podmínkách používání služby Google Analytics a zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na stránkách https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/ a https://policies.google.com/?hl=de.

Rádi bychom upozornili, že v souvislosti se zrušením štítu EU-USA na ochranu soukromí v současné době neexistuje žádné rozhodnutí Komise o odpovídající úrovni ochrany údajů ve Spojených státech ve smyslu čl. 45 odst. 3 nařízení GDPR. Proto se společností Google uzavíráme standardní doložky o ochraně osobních údajů ve smyslu čl. 46 odst. 2 písm. c) nařízení GDPR za účelem ochrany vašich údajů.

 

2.5.3.2 Reklamy Google

V rámci Google Ads používáme tzv. sledování konverzí. Když kliknete na reklamu umístěnou společností Google, nastaví se soubor cookie pro sledování konverzí. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které internetový prohlížeč ukládá do počítače uživatele. Tyto soubory cookie ztrácejí po 30 dnech platnost a nepoužívají se k osobní identifikaci uživatele. Pokud uživatel navštíví určité stránky tohoto webu a platnost souboru cookie ještě nevypršela, můžeme my a společnost Google rozpoznat, že uživatel kliknul na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku. Každý zákazník služby Google Ads obdrží jiný soubor cookie. Soubory cookie nelze sledovat na různých webových stránkách klientů služby Google Ads. Informace získané pomocí souboru cookie pro konverze se používají k vytváření statistik konverzí pro zákazníky služby Google Ads, kteří se rozhodli pro sledování konverzí. Klienti se dozvědí celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli přesměrováni na stránku označenou značkou pro sledování konverzí. Neobdrží však žádné informace, které by uživatele osobně identifikovaly. Pokud si nepřejete účastnit se sledování konverzí, můžete proti tomuto použití vznést námitku tak, že prostřednictvím internetového prohlížeče v uživatelském nastavení snadno deaktivujete soubor cookie pro sledování konverzí Google. Pak nebudete zahrnuti do statistik sledování konverzí. Ukládání "konverzních souborů cookie" a používání tohoto nástroje pro sledování se zakládá na čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem analyzovat chování uživatelů za účelem optimalizace svých webových stránek i reklamy. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas (např. souhlas s ukládáním souborů cookie), zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO; souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace o reklamách Google a sledování konverzí Google najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavování souborů cookie a povolit soubory cookie pouze v jednotlivých případech, vyloučit přijímání souborů cookie pro určité případy nebo obecně a aktivovat automatické mazání souborů cookie při zavření prohlížeče. Pokud soubory cookie deaktivujete, může být funkčnost těchto webových stránek omezena.

Rádi bychom upozornili, že v souvislosti se zrušením štítu EU-USA na ochranu soukromí v současné době neexistuje žádné rozhodnutí Komise o odpovídající úrovni ochrany údajů ve Spojených státech ve smyslu čl. 45 odst. 3 nařízení GDPR. Proto se společností Google uzavíráme standardní doložky o ochraně osobních údajů ve smyslu čl. 46 odst. 2 písm. c) nařízení GDPR za účelem ochrany vašich údajů.

3. SOUBORY COOKIE A TECHNOLOGIE PODOBNÉ SOUBORŮM COOKIE

Soubory cookie se používají k tomu, aby bylo možné zatraktivnit používání webových stránek a preferencí návštěvníků webových stránek. To znamená, že se například ukládají vaše údaje pro výběr jazyka. Soubory cookie jsou textové soubory, které se ukládají na pevný disk a umožňují identifikaci prohlížeče při návratu na webové stránky.

Některé soubory cookie jsou technicky nezbytné pro správné fungování našich stránek, zatímco jiné soubory cookie umožňují určité funkce nebo zatraktivňují nabídky. V případě technicky nepostradatelných souborů cookie vás při vstupu na naše stránky požádáme o souhlas prostřednictvím našeho nástroje Souhlas se soubory cookie, který můžete kdykoli odvolat s platností do budoucna.

Ukládání souborů cookie na pevný disk můžete také zabránit příslušným nastavením prohlížeče. Již nastavené soubory cookie lze kdykoli vymazat. Jak soubory cookie odstranit nebo zabránit jejich ukládání, se dozvíte v návodu k použití příslušného prohlížeče. Pokud soubory cookie nepřijmete, může to zhoršit používání našich webových stránek.

3.1 Popis souborů cookie používaných na našich webových stránkách Základní soubory cookie (technicky nezbytné soubory cookie)

Statistické soubory cookie

Tyto soubory cookie jsou nezbytné k umožnění základních funkcí těchto stránek, jako je bezpečné přihlášení nebo ukládání průběhu objednávky.

Právním základem pro zpracování souborů cookie je čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Náš oprávněný zájem spočívá v technicky bezchybném poskytování webových stránek.

Tyto soubory cookie nám umožňují analyzovat používání stránek, abychom mohli vyhodnocovat a zlepšovat naše služby. Mohou být také použity k zajištění lepšího zákaznického komfortu na těchto stránkách. Například k poskytování informací o tom, jak jsou naše stránky využívány.

Právním základem pro zpracování souborů cookie je čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO za předpokladu, že jste při vstupu na stránky vyjádřili svůj souhlas. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat s účinky do budoucna zasláním e-mailu na výše uvedenou kontaktní adresu nebo vymazáním souborů cookie ve svém prohlížeči.

Externí média

Tyto soubory cookie/webové služby se používají k vkládání a prezentaci externího obsahu návštěvníkům webových stránek. Obsah z video platforem a sociálních médií je ve výchozím nastavení blokován. Pokud jsou soubory cookie z externích médií přijaty, přístup k tomuto obsahu již nevyžaduje ruční souhlas.

Právním základem pro zpracování souborů cookie je čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO za předpokladu, že jste při vstupu na stránky vyjádřili svůj souhlas. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat s účinky do budoucna zasláním e-mailu na výše uvedenou kontaktní adresu nebo vymazáním souborů cookie ve svém prohlížeči.

4.ZABEZPEČENÍ ÚDAJŮ

Naše webové stránky a další systémy zabezpečujeme pomocí technických a organizačních opatření proti ztrátě, zničení, přístupu, úpravě nebo šíření vašich údajů neoprávněnými osobami. V závislosti na použitém prohlížeči jsou data přenášena pomocí 128bitového až 256bitového šifrování SSL. I přes pravidelné kontroly a neustálé zlepšování našich bezpečnostních opatření není možná úplná ochrana před všemi nebezpečími.

5.1 SOCIÁLNÍ MÉDIA


Odkazy na sociální média na těchto webových stránkách

Na našich webových stránkách najdete odkazy, které vás po kliknutí přesměrují na naši fanouškovskou stránku u příslušného provozovatele sítě.

Za zpracování údajů prováděné předáváním je odpovědný provozovatel příslušné sociální sítě.

5.2 Přítomnost v sociálních médiích

Naše přítomnost na sociálních sítích a platformách, jako jsou Facebook, Instagram a TikTok, slouží k aktivní a aktuální komunikaci s našimi zákazníky a zájemci. Poskytujeme zde informace o našich službách, produktech a zajímavých speciálních akcích týkajících se naší společnosti.

Provozujeme vlastní stránky sociálních médií, za které neseme společnou odpovědnost s provozovatelem příslušné platformy sociálních médií. V tomto ohledu jsme v každém případě uzavřeli s příslušnými provozovateli dohodu o společné odpovědnosti podle článku 26 DSGVO. Konkrétně se jedná o tyto dohody:

 • Facebook (Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko)

 • Instagram (Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko)

 • YouTube (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko)

 • Twitter (pokud žijete mimo Spojené státy americké Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Ireland; pokud žijete ve Spojených státech amerických

 • Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA).

 • TikTok (TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380 Irsko)

Zpracování vašich osobních údajů námi

Když navštívíte některou z našich stránek sociálních médií, zpracováváme jako provozovatel stránky sociálních médií vaše akce a interakce s naší stránkou sociálních médií (např. obsah vašich zpráv, dotazů, příspěvků nebo komentářů, které nám pošlete nebo zanecháte na našich stránkách sociálních médií, nebo když lajkujete nebo sdílíte naše příspěvky), jakož i vaše veřejně viditelné profilové údaje (např. vaše jméno a profilový obrázek). Které osobní údaje z vašeho profilu jsou veřejně viditelné, závisí na nastavení vašeho profilu, které si můžete sami upravit v nastavení platformy sociálních médií. Obecně dbejte na to, abyste prostřednictvím platforem sociálních médií nepředávali ani nesdíleli citlivé údaje nebo důvěrné informace (např. dokumenty k žádosti, bankovní nebo platební údaje). Doporučujeme používat bezpečnější způsoby přenosu (např. listovní zásilku, e-mail).

Provozujeme naše stránky na sociálních sítích a zpracováváme výše uvedené údaje za účelem poskytování informací o nás a našich produktech a komunikace s našimi příznivci a zájemci.

Toto zpracování údajů se provádí na základě našich výše uvedených oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO) a případně za účelem odpovědi na vaše zprávy, dotazy, příspěvky nebo komentáře, které nám zasíláte (čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO). Kontrolujeme, zda komentáře nebo jiné interakce na našich stránkách sociálních médií neporušují platné právní předpisy nebo příslušné komunitní směrnice, a v případě potřeby příslušné komentáře mažeme. V případě, že se takové komentáře vyskytují často, můžeme zpracovávat příslušná uživatelská jména pro účely interní koordinace. Toto zpracování zakládáme na našem oprávněném zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO) na poskytování seriózní online prezentace a plnění zákonných požadavků.

Platformy sociálních médií nám také poskytují anonymní statistiky používání (tzv. analytické služby nebo údaje o přehledu stránek) našich stránek sociálních médií na základě akcí a interakcí našich sledujících (např. lajky, sdílení, komentáře atd.), Tyto údaje nám slouží k tomu, abychom mohli kontaktovat naše sledující a zainteresované strany, pochopit používání a dosah našich příspěvků, vyhodnotit obsah a rozpoznat preference používání a navrhnout naše stránky socia media tak, aby byly co nejvíce zaměřené na cílovou skupinu. Na sestavování a zpracování těchto statistik o používání a podkladových dat nemáme žádný vliv ani přístup; provádí je na vlastní odpovědnost provozovatel příslušné platformy Socia-Media a bez toho, abychom měli možnost nahlížet do osobních údajů jednotlivých sledujících nebo uživatelů. Toto zpracování údajů je založeno na našich výše uvedených oprávněných zájmech (čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO).

Tyto anonymní statistiky o používání používáme také k zobrazování cílených zájmových reklam na platformách sociálních médií, které používáme, nebo ke zvýraznění našich příspěvků. Zobrazování zájmových reklam nebo zvýrazňování příspěvků na námi používaných platformách sociálních médií je založeno na analýze předchozího chování uživatele při používání příslušné platformy sociálních médií, aniž bychom mohli zobrazit osobní údaje jednotlivých uživatelů nebo je případně sloučit s námi zpracovávanými osobními údaji nebo získat znalosti o totožnosti uživatelů, kterým se zájmové reklamy zobrazují. Toto zpracování údajů je založeno na našich výše uvedených oprávněných zájmech (čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO). Pokud bychom v souvislosti se zájmově orientovanou reklamou výjimečně prováděli tzv. rozšířené porovnání se seznamy zákazníků, které bychom nahráli na příslušnou platformu socia-media, dělo by se tak pouze na základě souhlasu uděleného vámi pro tento účel (čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO).

Vaše osobní údaje zpracováváme, dokud je to nezbytné pro výše uvedené účely. V případě námitky proti zpracování na základě našich oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO) osobní údaje vymažeme, pokud jejich další zpracování nepovolují příslušná právní ustanovení. Osobní údaje vymažeme také v případě, že jsme k tomu povinni z jiných právních důvodů. Při uplatnění těchto obecných zásad osobní údaje zpravidla vymažeme ihned po zániku právního základu, pokud již nejsou potřebné pro stanovené účely nebo pokud stanovené účely zaniknou a pokud neexistuje jiný právní základ (např. doby uchovávání podle obchodního a daňového práva), jinak po zániku jiného právního základu.

Vaše osobní údaje předáváme pouze tehdy, pokud jste nám k tomu dali souhlas nebo pokud je to nezbytně nutné pro splnění smlouvy s vámi nebo pro ochranu našich oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. a, b a/nebo f DSGVO).

Zpracování vašich osobních údajů provozovatelem příslušné platformy socia-media

Za zpracování osobních údajů na platformě Socia-Media, na které provozujeme naše stránky Socia- Media, odpovídá výhradně provozovatel příslušné platformy Socia-Media. Provozovatel platformy Socia-Media zpracovává vaše osobní údaje, když navštívíte některou z našich stránek Socia-Media, bez ohledu na to, zda máte na příslušné platformě Socia-Media uživatelský účet nebo jste na příslušné platformě Socia-Media přihlášeni, a zpravidla také používá soubory cookie a další technologie pro ukládání a sledování (někdy i napříč zařízeními). Další informace o zpracování vašich osobních údajů provozovatelem příslušné platformy Socia-Media naleznete v informacích o ochraně osobních údajů na následujících webových stránkách příslušné platformy Socia-Media

Platformy sociálních médií nám také poskytují anonymní statistiky o používání (tzv. page insights data) našich stránek sociálních médií na základě akcí a interakcí našich sledujících. Na sestavování a zpracování těchto statistik o používání a podkladových dat nemáme žádný vliv ani přístup, probíhá výhradně na odpovědnost provozovatele příslušné platformy socia-media a bez toho, abychom měli možnost nahlížet do osobních údajů jednotlivých sledujících nebo uživatelů. Může se stát, že samotné platformy Socia-Media sestavují personalizované statistiky používání, například pro vlastní průzkum trhu, reklamu, jiné komerční nebo obchodní účely, a zpracovávají osobní údaje i mimo Evropskou unii, na což rovněž nemáme vliv ani k tomu nemáme přístup.

Další informace o zpracování vašich osobních údajů provozovatelem příslušné platformy Socia Media v souvislosti s vytvářením a zpracováním statistik používání naleznete v informacích o statistikách používání na následujících webových stránkách příslušné platformy Socia Media.

 

Další informace o zpracování vašich osobních údajů provozovatelem příslušné platformy sociálních médií v souvislosti se zájmově orientovanou reklamou, jakož i o možnostech nastavení vašeho profilu a vašich reklamních preferencí naleznete na následujících webových stránkách příslušné platformy sociálních médií.

 

 1. Facebook na adrese https://www.facebook.com/business/ads nebo https://www.facebook.com/adpreferences/ad_settings

 2. Instagram na adrese https://business.instagram.com/advertising nebo https://help.instagram.com/478880589321969/?helpref=hc_fnav

 3. YouTube na adrese https://support.google.com/youtube/answer/9002587?hl=en

 4. Twitter na adrese https://help.twitter.com/de/safety-and-security/privacy-controls-for-

 5. tailored-ads

 6. TikTok na adrese https://support.tiktok.com/en/account-and-privacy/personalized-ads- and-data

 

Převod do třetí země

Pro účely výše uvedeného zpracování údajů předáváme vaše osobní údaje také příjemcům se sídlem mimo EU/EHP.

Pozor. V současné době neexistuje žádné rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti pro USA. Se společností Facebook jsme však uzavřeli standardní doložky o ochraně osobních údajů, které mají zajistit, že s vašimi osobními údaji bude nakládáno způsobem srovnatelným s evropskou a německou úrovní ochrany údajů. Právním základem pro předání údajů do USA je proto čl. 46 odst. 2 písm. c DSGVO (standardní doložky o ochraně údajů).

Kontakt

Kontaktní osobou pro uplatnění vašich práv je především provozovatel příslušné platformy Socia-Media, který jediný může poskytnout přímý přístup k požadovaným informacím nebo funkcím příslušné platformy a přijmout přímá vhodná opatření. Kontaktní osoby pro uplatnění vašich práv vůči provozovatelům příslušné platformy Socia-Media a další informace naleznete v informacích o ochraně údajů na následujících internetových stránkách příslušné platformy Socia-Media

          

 1. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Facebook na adrese

 2. https://www.facebook.com/privacy/explanation

 3. Zásady ochrany osobních údajů Instagramu na adrese https://help.instagram.com/519522125107875

 4. Zásady ochrany osobních údajů YouTube na adrese https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

 5. Zásady ochrany osobních údajů Twitteru na adrese https://twitter.com/de/privacy

5. Zásady ochrany osobních údajů TikTok na adrese https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy- eea?lang=de.

Pokud to bude možné nebo nutné, samozřejmě vám poskytneme podporu a například předáme vaši žádost o uplatnění práv vůči provozovatelům příslušné platformy sociálních médií.

Kontaktní místa pro uplatnění vašich práv vůči nám najdete na začátku těchto zásad ochrany osobních údajů.

6. ŘEŠENÍ

6.1 PŘEVODY DO TŘETÍCH ZEMÍ

Osobní údaje budou vymazány nebo zablokovány, jakmile pomine účel jejich uložení nebo jakmile o vymazání svých údajů požádáte. Údaje budou rovněž vymazány, pokud uplyne doba uchovávání stanovená výše uvedenou normou, ledaže by bylo nutné údaje nadále uchovávat pro uzavření nebo plnění smlouvy nebo jste v tomto ohledu udělili svůj souhlas.

Na našich webových stránkách jsou mimo jiné integrovány nástroje od společností se sídlem ve třetích zemích, například v USA. Pokud jsou tyto nástroje aktivní, mohou být vaše osobní údaje přeneseny na příslušné servery společností sídlících ve třetích zemích.

V této souvislosti bychom rádi upozornili, že USA nejsou bezpečnou třetí zemí ve smyslu práva EU na ochranu údajů. Americké společnosti jsou povinny předávat osobní údaje bezpečnostním orgánům, aniž byste proti tomu mohli jako subjekt údajů podniknout právní kroky. Nelze proto vyloučit, že americké orgány (např. zpravodajské služby) zpracovávají, vyhodnocují a trvale uchovávají vaše údaje umístěné na serverech v USA nebo přístupné z USA za účelem sledování. Na tyto činnosti zpracování nemáme žádný vliv.

Údaje jsou předávány do zahraničí, včetně zemí mimo EU nebo EHP. Odpovídající úroveň ochrany údajů je zajištěna pomocí různých bezpečnostních mechanismů. Může jít například o rozhodnutí Komise EU o odpovídající ochraně ve smyslu čl. 45 odst. 1 GDPR; závazná interní pravidla ochrany údajů příjemce ve smyslu článku 47 GDPR nebo jiné vhodné záruky. Pokud nejsou k dispozici žádné obecně účinné záruky, vycházíme při zpracování ze standardních smluvních doložek uzavřených s

poskytovateli Komisí EU ve smyslu čl. 46 odst. 2 písm. c) GDPR. Tato opatření zajišťují dostatečnou úroveň ochrany údajů.

Sample cancellation form

 

(If you wish to revoke the contract, please complete and return this form).

 

To Central European Rally GmbH, Ridlerstr. 35, 80339 Munich, +49 (0)89/5195-102, E Mail: info@centraleuropeanrally.eu:

 

I/we(*) hereby revoke the contract concluded by me/us(*) for the purchase of the following goods(*)/the provision of the following service(*)

 

Ordered on(*)/received on(*)

Name of the consumer(s)

Address of the consumer(s)

Signature of the consumer(s) (only in the case of notification on paper)

 

Date

_________________

 

(*) Delete as applicable.

 

bottom of page